ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΡΕΝΤΗΣ - ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ