ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ - ΛΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ