ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ - ELIZABETH CLAIRE HOLDEN