ΣΧΟΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ - ΣΧΟΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ MACOUIN