ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΗΣ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΝΙΚΑΙΑ - OTOMED - ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ