ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΠΑΡΝΑΧΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ