ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΦΙΛΗΠΠΟΤΗΣ Ε - ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ Α