ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ