ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ