ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ