ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ