ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΡΟΖΟΒΑ ΑΝΝΑ