ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ