ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ