ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ