ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ