ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ