ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑΣ