ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΝΙΚΑΙΑ - MINI MARKET ΝΙΚΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ